نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
کارگاه مهارت‌های تحصیلی با حضور دکتر محرابی
کارگاه مهارت‌های تحصیلی با حضور دکتر محرابی روز پنج شنبه برگزار می‌شود.
کارگاه مهارت‌های تحصیلی با حضور دکتر محرابی
مکان: سالن اجتماعات حوزه ریاست
زمان: پنجشنبه ساعت 12-10 مورخ 1396/02/28
برای ثبت نام به مرکز مشاوره مراجعه و یا با 09380312497 تماس حاصل نمایید.
ظرفیت محدود است.