نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
پذیرش دانشجویان (دانش آموختگان )ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون جهت نیمسال اول سال تحصیلی98-97 در دانشگاه جیرفت
این دانشگاه در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود.

این دانشگاه با استناد به آئیین نامه شماره 77948/21 مورخ 05/05/1393 در خصوص پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد حسب مقدورات ابلاغیه شماره 1400366/2و اصلاحیه شماره 299574/2 مورخ 16/12/1396 اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود.

دانشجویان دانشگاههای دولتی متقاضی می توانند فرم درخواست را از سامانه استعداد های  درخشان دانشگاه دریافت وپس از کامل کردن همه قسمت های آن و تایید توسط واحدهای مربوط و ضمیمه  کردن مدارک لازم حداکثر تا تاریخ 31/02/1397 به نشانی ذیل ارسال و یا حضورا به دفتر هدایت استعداد های درخشان دانشگاه تحویل فرمایند .

جیرفت کیلومتر 8 جاده بندر عباس دانشگاه جیرفت - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه دفتر هدایت استعداد های درخشان صندوق پستی 364      کد پستی: 7867161167