کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
 
مسلم نامجو
مرتبه علمی: مربی
تخصص: -
گروه: مکانیک بیوسیستم
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
آدرس پست الکترونیکی: moslem.namjoo [at] gmail.com
شماره تماس داخلی: 231