رئیس حوزه ریاست

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست
علی شهدادی
سمت: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
تحصیلات: دکترای جغرافیا
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 03443347061-3
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: 267
مصیب سالاری
سمت: مسئول روابط عمومی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: publicrelation.uj@gmail.com
داخلی: 208
نصیر اسکندری
سمت: مشاور امور بین الملل
تحصیلات: دکتری باستان شناسی
شماره تماس: 03443347070
آدرس پست الکترونیکی: Nasireskandari@gmail.com
داخلی: 215