نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشدسال 98
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشدسال 98 دانشگاه جیرفت

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشدسال 98

با سلام و تحیات

        بدینوسیله به استحضار می رساند دانشگاه جیرفت در نظر دارد به منظور فراهم نمودن زمینه جذب دانشجویان مستعد و برگزیدگان علمی دوره کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به استناد آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره 21/77948 مورخ 1393/05/05 و اصلاحیه شماره 21/114374 مورخ 1393/06/03 و ابلاغیه شماره 2/227541 مورخ 1397/09/15 وزارت علوم تحقیقات و فناوری نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال 1399- 1398 از بین دانشجویان ممتاز کارشناسی اقدام نماید داوطلبان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های مربوط به ثبت نام تا تاریخ 1398/02/31 به سایت دانشگاه جیرفت به آدرس www.ujiroft.ac.ir  زیر گروه معاونت آموزشی و استعداد درخشان مراجعه نمایندو بعد ازمطالعه جزئیات فراخوان و شرایط ثبت نام نسبت به ارسال مدارک خواسته شده از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند

توجه و اهتمام در اطلاع رسانی به دانشجویان و دانش آموختگان آن دانشگاه مزید بر امتنان  مضاعف خواهد بود.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه
 
*نام
ایمیل
*نظر