نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطاعیه کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت
اطلاعیه کارگاه آموزشی اخلاق علمی و حرفه ای ( نقش اخلاق معلمی در آموزش - انگیزش و هوش هیجانی در کلاس درس)توسط جناب آقای دکتر نیستانی، دکتر حیدری و دکتر قمرانی
اطلاعیه
 
کارگاه آموزشی  اخلاق علمی و حرفه ای ( نقش اخلاق معلمی در آموزش - انگیزش و هوش هیجانی در کلاس درس)توسط جناب آقای دکتر نیستانی، دکتر حیدری و دکتر قمرانی برگزار می شود
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه
 
*نام
ایمیل
*نظر