نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
نقش دانشگاه‌ها در آگاهی بخشی به جامعه در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی بسیار تاثیرگذار و مهم است.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت و دبیر کمیته پژوهشی کارگروه آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان گفت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به لحاظ داشتن جایگاه علمی و آموزشی می‌توانند نقش محوری در آگاهی بخشی جامعه برای مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر مسلم بسیج در نشست کمیته پژوهشی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان جیرفت که با حضور اعضای آن برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندار و اداره بهزیستی شهرستان افزود: حرکت دانشگاه‌ها باید به سمت رصد تحولات اجتماعی و فرهنگی و قبول مسولیت اجتماعی در راستای حل مسایل و مشکلات جامعه باشد. 

 

وی تصریح کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به لحاظ داشتن جایگاه علمی و آموزشی می‌توانند نقش محوری در آگاهی بخشی جامعه برای مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتمای ایفا کنند و از این رو سرمایه‌گذاری در محیط‌های دانشگاهی عاملی بازدارنده در بروز تهدیدهای حوزه‌ی اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.

دکتر بسیج انجام فعالیت‌های پژوهشی را یکی از عوامل موفقیت کشورهای مختلف جهان دانست و خاطرنشان کرد: یکی از ارکان اصلی رقابت و پیشرفت در دنیا فعالیت‌های پژوهشی است و سایر ارکان وظیفه نوآوری، فناوری و تبدیل نتایج فعالیت‌های پژوهشی به راهبرد و اقدام را دارا می‌باشند.

وی بیان کرد: پژوهش عالمانه و مبتنی بر واقعیت‌های منطقه و با استفاده از پتانسیل وجود اساتید جوان، نخبه و با اشتیاق دانشگاه‌های منطقه راه‌گشای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، در ادامه این نشست اعضای کمیته مذکور به بحث و تبادل نظر در خصوص روند کاری کمیته مذکور پرداختند و به اهمییت استفاده از اطلاعات در اختیار اداره بهزیستی شهرستان و مراکز بهداشت در انجام مطالعات پژوهشی تاکید نمودند.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر