نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه برگزاری "رویداد شتاب ایده‌های نو " در دانشگاه جیرفت
اطلاعیه برگزاری "رویداد شتاب ایده‌های نو " در دانشگاه جیرفت

با توجه فرارسیدن هفته جهانی کارآفرینی "رویداد شتاب ایده‌های نو " توسط جناب آقای دکتر صلواتی‌زاده مدرس و مشاور دوره‌های تخصصی مدیریت و کارآفرینی در کشورهای ایران و امارات در روز دوشنبه تاریخ 1398/08/27 از ساعت 14:00 الی 18:00، برگزار می‌گردد لذا از همه دانشجویان محترم دعوت بعمل می‌آید.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر