نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی در دانشگاه جیرفت برگزار شد
کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی با حضور اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در دو بخش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، خانم دکتر قاسمی نراقی مدرس این کارگاه گفت: بنیان خانواده با تمسک به دو مقوله مهم"قرآن کریم و اهل بیت" حفظ می شود.

دکتر قاسمی نراقی افزود: در قرآن کریم در سوره حجرات، سبک زندگی اسلامی به روشنی عنوان شده است.

 

وی تصریح کرد: بهترین عبادت کاری است که بر اساس نیت الهی در جامعه انجام شود، لذا وظایف خود را در خانواده بر اساس وجدان و نیت الهی انجام دهیم.

دکتر قاسمی نراقی بیان کرد: در تربیت فرزندان اگر دختران محبت را از پدر و پسران محبت را از مادر بگیرند هرگز دچار فساد نمی نخواهند شد.

وی با اشاره به آیات و روایات خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) در باب تربیت فرزند فرموده اند؛ فرزندان خود را برای زمان خودشان تربیت کنید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت این کارگاه در دو بخش ویژه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان برگزار شد.

 
 
 
  
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر