نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
تکمیل ظرفیت در سال تحصیلی 99-98 دانشگاه جیرفت
اطلاعیه پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت در سال تحصیلی 99-98 دانشگاه جیرفت


توجه: برای اخذ اطلاعات بیشتر به دستورالعمل پیوست این اطلاعیه مراجعه نمایید.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر