نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه جیرفت افتتاح شد
مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی با حضور معاون‌ وزیر کار، تعاون ‌و ‌رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، فرماندار و جمعی از مدیران کل جنوب کرمان، هیئت رئیسه، اساتید و دانشجویان در دانشگاه جیرفت افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه جیرفت، رئیس دانشگاه جیرفت گفت: این مرکز با هدف نیازسنجی، مشاوره و ارائه مهارت‌های شغلی به دانشجویان و همچنین جامعه و صنعت با همکاری فنی و حرفه‌ای شهرستان جیرفت راه‌اندازی شد.

دکتر‌ شاپور کوهستانی افزود: راه‌اندازی این مرکز در دانشگاه گامی در جهت دانشگاه‌های نسل سوم (دانشگاه کارآفرین و ‌مهارت‌آموز) جامعه محور می‌باشد.

وی تصریح کرد: در این مرکز از توانمندی‌های علمی و کارگاهی دانشگاه جیرفت و فنی و حرفه‌ای شهرستان به صورت تجمیعی برای ارایه آموزش‌های تخصصی و برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد اکوسیستم کارآفرینی گفت: به منظور دست‌یابی به این هدف مهم این دانشگاه در سیاست‌های آموزشی و پژوهشی خود مباحث کارآفرینی را در اولویت قرارداده است و در همین راستا با ایجاد مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی در این دانشگاه راه‌اندازی شد و اقدامات لازم جهت استقرار مرکز رشد دانشگاه به عنوان یک حوزه مکمل در اکوسیستم کارآفرینی شهرستان صورت پذیرفته است. و به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

 
 
 
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر