نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
فراخوان جذب امریه سربازی غیر هیات علمی دانشگاه جیرفت
به اطلاع دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا متقاضی امریه سربازی می رساند دانشگاه جیرفت در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده و در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر