نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه شماره 3 تحویل وسایل خوابگاه دانشگاه جیرفت
ضمن آرزوی سالمتی برای شما دانشجویان عزیز، با توجه مشخص شدن وضعیت برگزاری امتحان پایان ترم دانشگاه و همچنین درخواستهای مکرر بسیاری از دانشجویان برای تحویل وسایل موجود در خوابگاهها به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تمامی دانشجویانی که تا کنون لیست وسایل خود را اعلام ننموده اند بایستی طبق فرمت ذکر شده در صفحه دوم و سوم این اطلاعیه لیست وسایل خود را در سامانه سماد وارد نمایند.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر