نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جیرفت برای برگزاری کلاس های درس دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جیرفت در مورد انتخاب واحد، زمان تشکیل و چگونگی برگزاری کلاس های درس دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 – 1399
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر