نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
دکتر مرتضی مختاری به عنوان ریاست دانشگاه جیرفت منصوب شد.
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر مرتضی مختاری به مدت چهار سال به عنوان ریاست دانشگاه جیرفت منصوب شد.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر