نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
کارگاه آموزشی اطفاء حریق و نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی در دانشگاه جیرفت برگزار شد
مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه در راستای ارتقاء دانش و تخصص کارکنان و اساتید، کارگاه آموزشی اطفاء حریق و نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی را به صورت تئوری و عملی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، این کارگاه با استقبال پرشور کارکنان حوزه های مختلف از جمله حفاظت فیزیکی، تأسیسات، خدمات و تمامی کارکنان شاغل در بخش های مختلف دانشگاه برگزار گردید.

مربی کارگاه اطفاء حریق و نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی در خصوص چگونگی شکل گیری آتش و نحوه مواجهه با آن نکات مهمی را مطرح کردندو در ادامه به معرفی کپسول های آتش نشانی و نحوه استفاده از آنها به صورت تئوری و عملی پرداخت.

 
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر