ریاست دانشکده

ایمان گروهی ساردو
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: مهندسی برق - قدرت
گروه: مهندسی برق
سمت: رئیس دانشکده فنی مهندسی
آدرس پست الکترونیکی: imangoroohi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 240