گروه زیست‌شناسی

گروه ریست‌شناسی
معرفی گروه: گروه زیست‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت در سال تحصیلی 1389 آغاز به کار کرد. سپس در راستای توسعه سیاست‌های دانشگاه، در گرایش‌های مختلف به جذب اعضای هیئت علمی اقدام نمود. هم‌اکنون اعضای گروه در زمینه سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، بیوفیزیک، بیوشیمی، بیوسیستماتیک جانوری، گیاهان دارویی و فیزیولوژی گیاهی در حال فعالیت می‌باشند.