گروه ریاضی
معرفی گروه: گروه ریاضی دانشگاه جیرفت، با بهره‌گیری از اساتید کارآمد و متخصص در رشته ریاضی، با عنایت الهی در سال تحصیلی 92-1391 با پذیرش 40 دانشجو در دو نوبت ورودی مهر و بهمن فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. گروه ریاضی با ارتقای کیفی استانداردهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، توسعه کارآفرینی و تقویت همکاری با مراکز علمی و فرهنگی، به منظور ایجاد انگیزه و گسترش فراگیری علم ریاضی به ویژه در جنوب استان کرمان، به تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، کارآفرین و ماهر پرداخته و اهداف و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مهمی از جمله موارد زیر را دنبال می‌کند: 1. ارتقای مهارت تفکر و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و اصلاح نگرش دانشجویان در زمینه‌های علمی و فرهنگی. 2. تربیت افراد متخصص در آموزش ریاضی و کاربردهای آن، جهت رفع کمبود نیروی انسانی متخصص بخصوص در جنوب استان کرمان. 3. علاقمند کردن دانشجویان و دانش‌آموزان به ریاضیات و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش دانشجویان و دانش‌آموزان در این رشته کاربردی، فنی و مهارتی. 4. اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های مشترک با سایر ادارات بخصوص آموزش و پرورش جهت برگزاری دوره‌های آموزشی، مسابقات ریاضی از جمله مسابقات شهر ریاضی و ....