دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده علوم انسانی، فعالیت آموزشی خود را از سال - با پذیرش - دانشجو در سه رشته باستان‌شناسی، تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی شروع کرد و در پی آن، در راستای سیاست‌های توسعه خود، مجوز گشایش رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و گشایش رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد را نیز در اواخر سال - اخذ نمود. و در حال حاضر (با پایان ترم دوم سال تحصیلی 98-97) تعداد - نفر عضو هیات علمی و مجموعاً - دانشجو شبانه و روزانه در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در - بخش آموزشی به تحصیل اشتغال دارند. ساختمان جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال - با - مترمربع زیربنا افتتاح گردید. و به همه امکانات هوشمند از جمله سیستم "BMS" تجهیز شده است. همچنین این ساختمان دارای - کلاس درس و - دفتر اساتید و سالن کنفرانس می‌باشد.
 رشته‌ها و مقاطع تحصیلی موجود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
ردیف رشته و گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1 باستان­‌شناسی * * -
2 تاریخ * - -
3 زبان و ادبیات فارسی * - -
4 جغرافیا * - -