گروه جغرافیا
معرفی گروه: از اواسط دهه 1970 مسئولیت و اقدامات جغرافیدانان در جهت شناخت مسائل و ابعاد فضایی زندگی بشر و دستیابی جوامع به رفاه و آرامش و نیز کمک به بهزیستی در مکان و فضای جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته و ضرورت توسعه پایدار را مطرح کرده است. با توجه به جنبه‌های نظری و کاربردی علم جغرافیا و اهمیتی که امروزه این علم در شناخت فضای زندگی انسان و راهگشای و حل بسیاری از مسائل و مشکلات آن یافته است. رشته جغرافیا در سال 1392 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در حال حاضر حدود 100 دانشجوی روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. و این بخش در حال حاضر دارای چهار عضو هیأت علمی در رشته‌های مختلف علوم جغرافیایی است.
لطفا جهت مشاهده صفحه شخصی اساتید بر روی اسم آن‌ها کلیک نمایید.

 
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: آمایش سرزمین، RS و GIS.
گروه: جغرافیا
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: Aliazareh@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 267
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: جغرافیا
گروه: جغرافیا
سمت: عضو هیئت علمی- مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
آدرس پست الکترونیکی: a.dehghani@ujiroft.ac.ir - amindehghani96@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکتری تخصصی جغرافیا
گروه: جغرافیا
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: k_afzali2007@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکتری جغرافیا
گروه: جغرافیا
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: alishahdadi@gmail.com
شماره تماس داخلی: 267