دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مهر ماه سال 1391 با سه رشته باستان‌­شناسی، تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه جیرفت گشایش یافت و با پذیرش 107 دانشجو در مهر ماه 1391 (29 دانشجوی باستان­‌شناسی، 40 دانشجوی تاریخ و 38 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی) آغاز به کار نمود. سپس در راستای سیاست­‌های توسعه دانشگاه، در مهر 1392 پذیرش دانشجو در رشته جغرافیا گرایش آب و هواشناسی در مقطع کارشناسی و رشته باستان­‌شناسی در مقطع کارشناسی ­ارشد صورت پذیرفت. در حال حاضر، این دانشکده دارای 154 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته باستان­‌شناسی، 15 دانشجو در مقطع کارشناسی ­ارشد باستان­‌شناسی، 192 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته تاریخ، 184 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی و 89 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا گرایش آب و هواشناسی است. شمار اعضای هیأت علمی این دانشکده، 11 نفر عضو هیأت علمی پیمانی و 2 نفر عضو هیأت علمی بورسیه دکتری است.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکتری تخصصی تاریخ
گروه: تاریخ
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Rsm.hist@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکتری تخصصی تاریخ
گروه: تاریخ
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: drmahdivazin@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکتری تخصصی تاریخ
گروه: تاریخ
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: mehdi.dh82@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -