گروه ادبیات
معرفی گروه: زبان و ادبیات فارسی پیش از آنکه یک رشته باشد، شاخصه‌ای هویتی است که بار عظیمی از فرهنگ اسلامی و ایرانی کشور ایران را به دوش می‌کشد. مسلماً غنای این شاخصه هویتی می‌تواند باعث باروری و توسعه هر چه بیشتر فرهنگ و زبان فارسی باشد. بخش زبان و ادبیّات فارسی، یکی از گروه‌های آموزشی دانشکده‌ی ادبیّات وعلوم انسانی است که از سال تحصیلی 1391 به منظور اشاعه، توسعه و آموزش فرهنگ ادبی مبادرت به پذیرش دانشجو نمود این بخش در حال حاضر دارای سه عضو هیئت علمی است.
لطفا جهت مشاهده صفحه شخصی اساتید بر روی اسم آن‌ها کلیک نمایید.

 
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ادبیات
گروه: ادبیات
سمت: عضو هیات علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: زبان و ادبیات فارسی
گروه: ادبیات
سمت: عضو هیات علمی
آدرس پست الکترونیکی: dehrami@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ادبیات
گروه: ادبیات
سمت: عضو هیات علمی
آدرس پست الکترونیکی: y.asqari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -