مسئول دفتر ریاست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده علوم انسانی، فعالیت آموزشی خود را از سال 1391 با پذیرش 107 دانشجو در سه رشته باستان‌شناسی، تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی شروع کرد و در پی آن، در راستای سیاست‌های توسعه خود، مجوز گشایش رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و گشایش رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد را نیز در اواخر سال 1391 اخذ نمود. و در حال حاضر (با پایان ترم دوم سال تحصیلی 98-97) تعداد 17 نفر عضو هیات علمی اشتغال دارند. ساختمان جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1397 با 850 مترمربع زیربنا افتتاح گردید. و به همه امکانات هوشمند از جمله سیستم "BMS" تجهیز شده است. همچنین این ساختمان دارای 7 کلاس درس و 15 دفتر اساتید و سالن کنفرانس می‌باشد.
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 252