گروه مهندسی آبادانی طبیعت

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی / گروه مهندسی آبادانی طبیعت
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت در بهمن ماه سال تحصیلی 88-1387 با پذیرش 28 دانشجو در رشته مرتع و آبخیزداری و 18 دانشجو در رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و در مهرماه سال تحصیلی 91-1390 با پذیرش 23 دانشجو در رشته شیلات و در مهرماه سال 92-1391 ، 23 دانشجو در رشته محیط زیست در مقطع کارشناسی به کار خود ادامه داد. در حال حاضر این دانشکده حدود 121 دانشجوی کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری، 102 دانشجوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی، 108 دانشجوی شیلات و 77 دانشجوی رشته محیط زیست و مجموع کل حدود 408 دانشجو دارا می‌باشد. اعضای هیات علمی این دانشکده 6 عضو ثابت و 5 بورسیه دکتری می‌باشند. دانشکده منابع طبیعی به عنوان یکی از فعال‌ترین و قدیمی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه، طی سالهای گذشته به خوبی نقش خود را در استیلای اهداف عالیه دانشگاه ایفا کرده است که درخشش دانشجویان منابع طبیعی در کنکور کارشناسی ارشد طی چند سال مؤید این کلام است.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: هیدروژئولوژی (آب‌های زیرزمینی)
گروه: مهندسی آبادانی طبیعت
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: faryabi753@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکتری تخصصی بیابان‌زدایی
گروه: مهندسی آبادانی طبیعت
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: barkhori.s@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 200
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: علوم مرتع
گروه: مهندسی آبادانی طبیعت
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
آدرس پست الکترونیکی: mohsen.sharafatmandrad@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
تخصص: هیدرولوژی
گروه: مهندسی آبادانی طبیعت
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: s_dalfardi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 259
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: خدمات اکوسیستم
گروه: مهندسی آبادانی طبیعت
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Aazam.khosravi@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: علوم و مهندسی آبخیزداری، اکوهیدرولوژی و حفاظت خاک
گروه: مهندسی آبادانی طبیعت
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
تخصص: هیدرولوژی
گروه: مهندسی آبادانی طبیعت
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: fsolaimani@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 240