گروه زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی به عنوان اولین دانشکده مستقل در دانشگاه جیرفت، از اردیبهشت ماه سال 1392 با تعیین رئیس و معاون دانشکده، بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرده است. این دانشکده دارای فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاسهای آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، زمین‌ها و گلخانه ‌های آموزشی و پژوهشی و کلکسیون درختان گرمسیری در داخل فضای دانشگاه می‌­باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی شهید بهشتی متشکل از زمین‌های زراعی، باغات، نخلستان، مرغداری و گاوداری آموزشی و پژوهشی واقع در 4 کیلومتری دانشگاه است. دانشکده کشاورزی در حال حاضر بیش از 30 هیات علمی مشغول به کار و بیش از 20 هیات علمی در حال ادامه تحصیل در مقطع دکتری و بورسیه دارد. شایان ذکر است که دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری، سال 1376 تحت عنوان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
گروه: باغبانی
سمت: مدیرگروه
آدرس پست الکترونیکی: a.seiedi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: hmeighani [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 242
مرتبه علمی: -
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: jtaei [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 236
مرتبه علمی: -
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: mjokar@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 236
مرتبه علمی: -
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: mamiri@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: اگرواکولوژی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: bparsam@ujiroft.uc.ir
شماره تماس داخلی: -