اقتصاد و ترویج کشاورزی

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / اقتصاد و ترویج کشاورزی
گروه اقتصاد و ترویج کشاوزی
فعالیت آموزشی در رشته‌های "اقتصاد کشاورزی" و "ترویج و آموزش کشاورزی" از سال 1390 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ایجاد شد. این گروه در حال حاضر با سه نفر عضو هیئت علمی فعالیت می‌نماید.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه: اقتصاد و ترویج کشاورزی
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: saeid55@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
تخصص: اقتصاد کشاورزی
گروه: اقتصاد و ترویج کشاورزی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: naseraghaabbasi@gmail.com
شماره تماس داخلی: 163
مرتبه علمی: مربی - مامور به تحصیل در دوره دکتری
تخصص: توسعه کشاورزی
گروه: اقتصاد و ترویج کشاورزی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی - مامور به تحصیل در دوره دکتری
تخصص: توسعه کشاورزی
گروه: توسعه کشاورزی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Sharifi_o@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -