گروه مکانیک بیوسیستم و آب

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / گروه مکانیک بیوسیستم و آب
گروه مکانیک بیوسیستم
رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم که پیشتر به عنوان مهندسی ماشین‌های کشاورزی شناخته می‌شد، جزو قدیمی‌ترین گروه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی می‌باشد که از بدو تاسیس آموزشکده کشاورزی جیرفت تحت نام گروه تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی شروع به فعالیت نمود. از سال 1390 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و از سال 1392 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را ادامه داده است. این گروه با داشتن کارگاه مجهز به ادوات کشاورزی فضای مناسبی را برای ارائه دروس عملی و کارگاهی فراهم نموده است. گروه مکانیک بیوسیستم در حال حاضر چهار عضو هیات علمی با مرتبه استادیار دارد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم آب را از سال 1392 آغاز نمود و در حال حاضر با چهار عضو هیئت علمی با مرتبه استادیار و یک فضای آزمایشگاهی به ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مشغول است.