نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
قلم عامل مشترک میان اصحاب رسانه و دانشگاه است
رییس دانشگاه جیرفت گفت: قلم به عنوان عامل مشترک میان دانشگاه و اصحاب رسانه است که در این میان می توان با استفاده از این ظرفیت موجب اثرگذاری مثبت فرهنگی در منطقه جنوب کرمان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر شاپور کوهستانی در آئین تجلیل از خبرنگاران که با حضور معاونین دانشگاه برگزار شد گفت: در اهمیت جایگاه خبرنگار همین بس که خدای متعال در قرآن کریم به قلم قسم یاد کرده‌اند و این امر نشان دهنده جایگاه رفیع صاحبان قلم است.
 
دکتر کوهستانی با اشاره به اینکه سرعت، دقت و صحت 3 ویژگی خبرنگار است، عنوان کرد: خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی میان ذی نفعان و مسئولین هستند لذا خبرنگاران می‌توانند در زمینه‌های مختلف با دانشگاه همکاری داشته باشند.
 
وی تصریح کرد: خبرنگاران اثرگذارترین قشر جهت معرفی ظرفیت‌های دانشگاه به اقشار مختلف جامعه هستند لذا باید در راستای اطلاع رسانی فعالیت‌های مهم دانشگاه جیرفت در سطح جنوب کرمان، کشور و بین‌المللی به دانشگاه جیرفت کمک کنند.
 
کوهستانی خاطر نشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسط رسانه‌ها و با پشتوانه دانشگاه قابل حل شدن است لذا ارتباط میان دانشگاه و اصحاب رسانه باید بیشتر از این شود و این ارتباط نیز پایدار و مستمر باشد.
 
در پایان این آیین خبرنگاران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و همچنین با اهداء لوح سپاس از آنها تقدیر شد.