نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

 1- اصل مدرک کارشناسی یا گواهی موقت آن

*پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه مدرک کارشناسی خود نمی‌باشند لازم است اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی با محتوای فرم شماره 14 (فرم معدل) که در سایت سازمان سنجش قرار دارد را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات فناوری و... می‌باشد.

2- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن

3- شش (6) قطعه عکس تمام رخ (4*3) جدید که در سال جاری گرفته شده باشد.

*پذیرفته شدگانی که بایستی پس از ثبت نام برای آن‌ها معافیت تحصیلی صادر گردد باید 6 قطعه عکس ارائه نمایند.

4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند "مقررات وظیفه عمومی" مندرج در دفترچه آزمون ورودی مشخص نماید. (ویژه برادران)

5- حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

6- مهلت ثبت نام از تاریخ 1396/6/13 لغایت 1396/6/15

 

                                                                           روابط عمومی دانشگاه جیرفت

 
*نام
ایمیل
*نظر