نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
بهسازی و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی یکی از اولویت‌های دانشگاه است
رییس دانشگاه جیرفت گفت: بهسازی و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی یکی از اولویت‌های دانشگاه است که در همین راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفته است
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر کوهستانی در حاشیه بازدید از روند بهسازی خوابگاه‌ها که با حضور معاونین همراه بود، با بیان این مطلب که وجود فضای مطلوب خوابگاه‌های دانشجویی همواره از دغدغه‌های دانشجویان است تصریح کرد: در طول تابستان کار بهسازی خوابگاه‌های دانشجویی دختر شروع شده و این مهم ادامه دارد.
وی از اختصاص بودجه ویژه برای بهسازی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه جیرفت خبر داد و افزود: برای بروزرسانی، نوسازی و بهسازی این خوابگاه‌ها در جهت ارائه خدمات بهتر به دانشجویان این مهم صورت گرفته است.
دکتر کوهستانی ادامه داد: بهسازی فضای ساختمانی و داخلی خوابگاه‌ها، محوطه سازی، ایجاد فضای سبز از جمله فعالیت‌های است که در برنامه بروزرسانی خوابگاه‌ها به آن توجه ویژه می‌شود که اجرای این برنامه‌ها گام موثری برای خدمات رسانی به دانشجویان می‌باشد.
رییس دانشگاه جیرفت با بیان این مطلب که افزایش سطح رفاهی دانشجویان مهمترین اولویت کاری این دانشگاه در سال تحصیلی جدید است بیان کرد: تکریم دانشجویان و ارائه مطلوب فضای خوابگاهی به آنان یکی از اولویت‌های دانشگاه می‌باشد که در تابستان امسال نیز بهسازی و تجهیز آنها آغاز شده و این مهم در آینده نیز ادامه خواهد داشت.