نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
دانشجویان جهت اطلاع از شرایط دریافت وام و مدارک مورد نیاز جهت دریافت هر وام به تابلو اعلانات، امور دانشجویی مراجعه نمایند

دانشجویان بایستی جهت دریافت فرمهای درخواست وام به  انتشارات مراجعه نمایند

دانشجویانی که قبلا وام دریافت نموده اند ودر سامانه صندوق رفاه سند تعهد محضری دارند  نیاز به ارائه مجدد سند تعهددر همان مقطع تحصیلی ندارند

سند تعهد محضری بایستی مطابق فرمت اعلام شده از سوی اداره رفاه و فقط و فقط در یک برگ در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود وبه سند تعهد دو برگی هیچ ترتیب اثری داده نمی شود و عواقب آن به عهده شخص دانشجو است( نمونه سند تعهد در انتشارات موجود است )

دانشجویان بایستی مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 12/7/96 به اداره رفاه دانشگاه تحویل نمایند

 

 

معاونت دانشجویی دانشگاه جیرفت

 
*نام
ایمیل
*نظر