نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
ارایه مقاله عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت در کنگره قارچ شناسی آسیا
عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت در تخصصی ترین کنگره قارچ شناسی آسیا مقاله خود را ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت دکتر امیرمیجانی عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی مقاله خود را با عنوان: Isolation and identification of fungi associated with dried fruits of white mulberry در کنگره قارچ شناسی آسیا که با حضور محققینی از تمامی کشورهای آسیایی، برخی کشورهای اروپایی مانند هلند، فرانسه، آلمان و کشورهای آمریکا و کانادا برگزارشد، ارایه کرد.

دکتر امیرمیجانی گفت: هدف از ارایه این مقاله شناسایی آلودگی های قارچی همراه با برخی محصولات خشکباری و تعیین نوع و میزان توکسین های قارچی ناشی از انها است.

وی با بیان این مطلب که خشکبار نقش مهمی در صادرات غیر نفتی کشور داشته تصریح کرد: آلودگی های قارچی همراه با آنها و میزان توکسین های تولید شده ناشی از آنها همواره یکی از موارد محدود کننده صادرات این قبیل محصولات است که شناسایی عوامل آلوده کننده و تعیین میزان آلودگی های آنها در این خصوص همواره ضروری به نظر میرسد.

دکتر امیرمیجانی بیان کرد: در همین راستا پروژه تحقیقاتی را آغاز کردیم که در فاز اول اقدام به جداسازی و شناسایی آلودگی های قارچی محصولات مختلف خشکباری نظیر پسته، توت خشک، خرما و انجیر پرداخته که بخشی از نتایج اولیه آن در کنگره قارچ‌شناسی آسیا در یک سخنرانی علمی ارایه شد و  فاز دوم پروژه یعنی تعیین نوع و میزان توکسین‌های قارچی در دست اقدام است.

وی ادامه داد: شناسایی و تعیین میزان این توکسین ها می تواند مشکلات فراروی صادرات خشکبار را برطرف کند که امیدواریم با تلاش فراوان این مهم را محقق کنیم.

عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه جیرفت خاطرنشان کرد: کنگره قارچ شناسی آسیا تخصصی ترین کنگره در زمینه های مرتبط با علم قارچ شناسی است که هر دو سال یکبار توسط انجمن قارچ شناسی آسیا و با همکاری انجمن بین المللی قارچ شناسی در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این کنگره در شهر هو چی مین کشور ویتنام برگزار شد و محققینی از کشورهای آسیایی، برخی کشورهای اروپایی و  آمریکایی آخرین دستاوردهای علمی خود در زمینه قارچ شناسی را در این همایش در قالب ارایه سخنرانی و نمایش پوستر ارایه دادند.