نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
نشست مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های منطقه هشت کشور در دانشگاه جیرفت/ راه اندازی مرکز مبادله اطلاعات یک ضرورت است
نشست مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های منطقه هشت کشور با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت در این نشست افزود: یکی از مهمترین برنامه های دانشگاه باید توسعه فناورانه باشد که زیر ساخت های لازم باید فراهم شود.

دکتر سعید برخوری با بیان این مطلب که دانشگاه جیرفت یک هدف گذاری بلند مدت در راستای توسعه دانشگاه انجام داده است خاطرنشان کرد: زیرساخت های لازم برای توسعه دانشگاه در همه ابعاد باید مهیا شود و حرکت به سمت تولید علم نیاز به توسعه فناوری دارد که یکی از اولویت های دانشگاه جیرفت است.

وی تصریح کرد: دولت و به تبعه آن وزارت علوم به سمت دولت الکترونیک در حال حرکت می باشد و این مهم نیاز به زیر ساخت لازم است و از طرفی باید بستر اجرای آن در دانشگاه ها فراهم شود.

دکتر برخوری بیان کرد: مدیرت اطلاعات یکی از مهمترین و حساسترین بخش های فناوری می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست دکتر صانعی دبیر فناوری اطلاعات دانشگاه های منطقه هشت کشور گفت: در راستای اجرای برنامه های دولت الکترونیک در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی مرکز مبادله اطلاعات (IX) در اولویت قرار گرفته است. این مرکز اطلاعات را از سامانه های مختلف دانشگاه ها جمع آوری کرده و می تواند به دستگاه های سرویس گیرنده مختلف اطلاعات مورد نیاز را ارایه نماید

عضو شورای سیاست گذاری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: حکمرانی دیتا و لزوم جمع آوری و یکپارچه سازی داده های صحیح برای پیاده سازی دولت الکترونیک از موضوعاتی بود که در این نشست بررسی شد.

وی بیان کرد: در این نشست پیش نویس آیین نامه مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ها بررسی شد.

دکتر صانعی با بیان این مطلب که در این آیین نامه شرح وظایف، ساختار تشکیلاتی و نحوه همکاری واحد های مختلف با واحد فناوری اطلاعات دانشگاه  مشخص می شود خاطرنشان کرد: این پیش نویس در شورای سیاست گذاری وزارت علوم بررسی خواهد شد و مراحل بعدی تصویب را طی خواهد کرد.