نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی نقش هدایت گری و توانمند سازی دارند
رییس دانشگاه جیرفت گفت: اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی نقش موثری در راستای هدایتگری و توانمند سازی دانشجویان دارند لذا در این راستا با تمام توان حرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت، دکتر شاپور کوهستانی در نشست با اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی که با حضور معاونین دانشگاه برگزار شد افزود: موثرترین راهکار در راستای توسعه ارتباط دانشجویان با ایده پردازی و تولید فناوری وجود اساتید مشاوره با انگیزه است که باید توجه ویژه ای به این موضوع شود.

وی تصریح کرد: اساتید مشاور در راستای ایفای نقش خود که هدایتگری دانشجویان است آنها را برای تولید علم و تکنولوژی تشویق کنند.

دکتر کوهستانی با بیان این مطلب که انجمن های علمی باید به سمت درآمدزایی حرکت کنند خاطرنشان کرد: انجمن هایی که بتوانند درآمد کسب کنند بخشی از درآمد کسب شده را در اختیار انجمن ها قرار خواهیم داد و این جدای اعتباری است که دانشگاه به آنها اختصاص می دهد.

رییس دانشگاه جیرفت با بیان این مطلب که کسب هر موفقیت نیازمند یک برنامه مدون است بیان کرد: انجمن های علمی با کمک اساتید مشاور برنامه های اجرایی خود را به صورت کوتاه مدت(ترمی) و بلند مدت سالانه تدوین کنند.

دکتر کوهستانی از بازنگری شیوه نامه انجمن های علمی خبر داد و گفت: با کمک اساتید مشاور شیوه نامه اجرایی انجمن های علمی بازنگری و تدوین می شود که امیدواریم هرچه سریعتر آماده شود.

در پایان این نشست صمیمانه برای شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی انجمن های علمی دانشجویی برای یافتن راه حل های مناسب در چارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، رفع موانع، ارتقا سطح علمی دانشجویان و تبادل نظر استادان مشاور از دیگر محورهای این نشست بود.