نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
افتتاحیه دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران
افتتاحیه دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران دوشنبه مورخ 96/9/20 در محل سالن شهدای دانشجو برگزار می گردد
افتتاحیه دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران به میزبانی دانشگاه جیرفت، دوشنبه مورخ 96/9/20 در محل سالن شهدای دانشجو برگزار می گردد.
 
*نام
ایمیل
*نظر