نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
سه گونه جدید جانوری در خلیج‌فارس و دریای عمان توسط عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت کشف شد.
توسط عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت سه گونه جدید جانوری برای نخستین بار از خلیج‌فارس و دریای عمان کشف و توصیف شده است.

به گزارش ایسنا فاطمه نظری گفت: در این پژوهش گروهی از سخت پوستان آبزی به نام پاروپایان (Copepoda) در حوضچه‌های جزر و مدی خلیجفارس و خلیج عمان بررسی و شناسایی شدند.

وی افزود: این گروه از جانوران به عنوان اولین مصرفکننده در زنجیره غذایی دریایی هستند و نقش مهمی را در بومسازگان دریایی بازی می‌کنند.

نظری تصریح کرد: این گروه منبع غذایی عظیمی را برای سطوح بالاتر زنجیره غذایی از جمله لارو ماهیان و میگوها فراهم می‌کنند و به علت توانایی تولید مثل بالا، دوره کوتاه تولید مثلی، رشد بالای جمعیتی، داشتن انعطاف در رژیم غذایی و توانایی تحمل دامنه وسیعی از فاکتورهای محیطی از قبیل دما و شوری اهمیت زیادی در صنعت کشت و پرورش آبزیان دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت خاطرنشان کرد: دوره زندگی نسبتاً کوتاه گونه کشف شده پاروپایان آن‌ها را جانوران مناسبی برای بررسی اثرات آلودگیهای رسوبات بستر می‌کند.

وی بیان کرد: گونه‌های جدید به نام‌های Brianola haliensis،Canuella persica و Scottolana gomezi نام‌گذاری و توصیف شده‌اند.

به گزارش ایسنا، این پژوهش در قالب رساله دکتری فاطمه نظری که دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری تحت راهنمایی دکتر امید میرشمسی (گروه زیست‌شناسی)، دکتر علیرضا ساری (دانشگاه تهران) و مشاوره دکتر منصورعلی آبادیان (گروه زیست‌شناسی) و دکتر پدرو مارتینز (موزه تاریخ طبیعی سنکنبرگ آلمان) به انجام رسیده است.

مقاله مربوط به این کشف جانورشناختی در شماره 4 جلد 4446 (جولای 2018) ژورنال Zootaxa  به چاپ رسیده است.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر