نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
سه گونه جدید جانوری در خلیج فارس و دریای عمان توسط عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت کشف شد
توسط عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت سه گونه جدید جانوری برای نخستین بار از خلیج فارس و دریای عمان کشف و توصیف شده است.

به گزارش ایسنا فاطمه نظری گفت: در این پژوهش گروهی از سخت پوستان آبزی به نام پاروپایان(Copepoda ) در حوضچه های جزر و مدی خلیج فارس و خلیج عمان بررسی و شناسایی شدند.

وی افزود:  این گروه از جانوران به عنوان اولین مصرف کننده در زنجیره غذایی دریایی هستند و نقش مهمی را در بومسازگان دریایی بازی میکنند.

نظری تصریح کرد:  این گروه منبع غذایی عظیمی را برای سطوح بالاتر زنجیره غذایی از جمله لارو ماهیان و میگوها فراهم میکنند و به علت توانایی تولید مثل بالا، دوره کوتاه تولیدمثلی، رشد بالای جمعیتی، داشتن انعطاف در رژیم غذایی و توانایی تحمل دامنه وسیعی از فاکتورهای محیطی از قبیل دما و شوری اهمیت زیادی در صنعت کشت و پرورش آبزیان دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت خاطرنشان کرد: دوره زندگی نسبتاً کوتاه گونه کشف شده پاروپایان آنها را جانوران مناسبی برای بررسی اثرات آلودگی های رسوبات بستر می کند.

وی بیان کرد: گونه‌های جدید به نام‌های Brianola haliensis، Canuella persica و Scottolana gomezi نام گذاری و توصیف شده اند.

به گزارش ایسنا، این پژوهش در قالب رساله دکتری فاطمه نظری که دانشجوی رشته بیوسیستماتیک جانوری تحت راهنمایی دکتر امید میرشمسی (گروه زیست شناسی)، دکتر علیرضا ساری (دانشگاه تهران) و مشاوره دکتر منصور علی آبادیان (گروه زیست شناسی) و دکتر پدرو مارتینز (موزه تاریخ طبیعی سنکنبرگ آلمان) به انجام رسیده است.

مقاله مربوط به این کشف جانورشناختی در شماره 4 جلد 4446 (جولای 2018) ژورنال Zootaxa  به چاپ رسیده است.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت