نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه جیرفت به مناسبت روز 13 آبان
13 آبان 1358 روزی متفاوت در تقویم ایرانیان است. روزی که نشان از عصری متفاوت در تاریخ معاصر جهان داشت. روزی که به معنای واقعی، دیوار فرضی جهان بر محوریت دو بلوک شرق و غرب فرو ریخت.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر