نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
نشست پرسش و پاسخ هیئت رئیسه دانشگاه جیرفت با دانشجویان برگزار شد.
به مناسب روز دانشجو نشست پرسش و پاسخ هیئت رئیسه دانشگاه جیرفت با دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، این نشست به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و به منظور طرح سؤالات دانشجویان در بخش‌های مختلف و همچنین پاسخ‌گویی هیئت رئیسه دانشگاه به مطالبات دانشجویان برگزار شد.
در این نشست دانشجویان در همه بخش‌ها از جمله، رفاهی، دانشجویی، آموزشی، فرهنگی سؤالات خود را مطرح کردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه
 
*نام
ایمیل
*نظر