نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
به مناسبت هفته آموزش سخنرانی علمی در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت گفت: همزمان با هفته آموزش دو سخنرانی علمی پیرامون حوزه سایبری و فضای مجازی و شبیه سازی جریان های سطح آزاد با استفاده از روش کسر حجمی سیال توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر حمیدرضا علیزاده با اشاره به برنامه های مختلف هفته آموزش در دانشگاه جیرفت گفت: در راستای آگاهی بخشی و توانمند سازی دانشجویان برنامه های مختلفی از جمله سخنرانی های علمی پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین برنامه هایی که می توان دانشجویان را به سمت فعالیت های علمی و تولیدات علمی دانش بنیان سوق داد برگزاری نشست و سخنرانی های علمی است.

دکتر علیزاده تصریح کرد: در این راستا تلاش خواهیم کرد از اساتید توانمند در حوزه ها و گروه های مختلف دانشگاه استفاده کنیم.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر محمد هاشمی نژاد پیرامون مباحث روز در حوزه سایبر و فضای مجازی شامل مواردی همچون حملات سایبری مختلف به کشور و ارتباط آنها با ترور دانشمندان هسته ای کشور، جزئیات طراحی حملات سایبری فوق الذکر و دولتهای دخیل در این عملیات، اقدامات انجام شده در سطح سران نظام برای مقابله با حملات سایبری، اقدامات لازم برای در امان ماندن از حمله هکرها و حملات سازماندهی شده سخنرانی کرد.

همچنین سخنرانی علمی دکتر عقیل ایرانمنش با موضوع شبیه‌سازی جریان‌های سطح آزاد با استفاده از روش کسر حجمی سیال  با موضوعاتی همچون جریان‌های سطح آزاد، معادلات حاکم بر جریان‌های سطح آزاد و نحوه بازسازی سطح آزاد با استفاده از روش کسر حجمی سیال، نحوه برهم‌کنش جامد و سیال در حضور سطح آزاد با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید برگزار شد.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه
 
*نام
ایمیل
*نظر