نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه ساعات حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان در ایام امتحانات نیمسال دوم
اطلاعیه ساعات حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان در ایام امتحانات نیمسال دوم
ضمنا ساعات سرویس ایاب و ذهاب شهرستان عنبرآباد به صورت گذشته می‌باشد.
با تشکر روابط عمومی دانشگاه جیرفت 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر