نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
دومین نشست تخصصی کارگروه دوران متأخر اسلامی در دانشگاه جیرفت برگزار شد
مدیر گزوه باستان شناسی دانشگاه جیرفت گفت: دومین نشست تخصصی کارگروه دوران متأخر اسلامی انجمن علمی باستان شناسی ایران با همکاری دانشگاه جیرفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جیرفت، دکتر امیر حاجلو افزود: این نشست با موضوع «شناخت منابع تاریخی و باستان شناسی سده های متأخر اسلامی، بخش دوره زند و قاجاربا حضور جمعی از اساتید و دانشجو برگزار شد.

 

در ادامه این نشست عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه جیرفت "دکتر سارا سقایی" به اهمیت منابع مکتوب در دوران تاریخی و اسلامی به عنوان مکمل یافته­های باستان شناسی اشاره کرد و افزود: شناخت عقاید سیاسی، مذهبی و اجتماعی نویسندگان دوران متأخر اسلامی یکی از الزامات مطالعات باستانشناسیِ این دوره محسوب می شود؛ چرا که با آشنایی با سوگیری ها و نگرش نویسنده، میزان صحت یادداشت های او روشنتر خواهد شد.

دکتر سقایی در ادامه، توضیحات خود را در دو بخش «معرفی منابع مکتوب دوره زند و قاجار» و «معرفی پژوهشهای باستان شناسی بر پایه اطلاعات منابع مکتوب» ارائه نمود.

 وی در بخش نخست، تعدادی از مهمترین منابع مکتوب دوره زند و قاجار در دسته های ششگانه منابع جغرافیایی، تاریخ عمومی، تاریخ سلسله ای، سفرنامه های خارجیان در ایران، سفرنامه ایرانیان (در ایران و فرنگ) و شرح حال نویسی معرفی کرد. در بخش دوم، تعدادی از پژوهشهای انجام شده با توجه به اطلاعات منابع دست اول معرفی شد. 

دکتر سقایی بیان کرد: این پژوهشها در ارتباط با شناخت بناها و سازه های از میان رفتة دوران قاجار در اصفهان، مطالعه نقش تحولات اجتماعی و فرهنگی از دوره ناصری به بعد در شکل گیری و تغییر کالبدی خانه های اعیانی تهران، تغییرات ساختار فضای شهری تهران پس از بازگشت ایرانیان از سفرهای اروپایی انجام شده است.

در پایان بر لزوم توجه به منابع و اسناد مکتوب این دوره در باستان شناسی فضاهای شهری و بازشناسی سازه ها و تحولات فرهنگی مفقود تاکید شد.

 

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر