نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه تخلیه وسایل خوابگاه دانشگاه جیرفت
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین آرزوی سالمتی برای شما دانشجویان عزیز، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت حداکثری فاصله ی فیزیکی و ضوابط بهداشتی، بازگشایی مجدد خوابگاههای دانشجویی مستلزم مصوبه ی ستاد ملی مبارزه با کرونا می باشد که تاکنون ابلاغ نگردیده است، لذا در پاسخ به سواالت آن گروه از دانشجویان گرامی که متقاضی برداشتن وسایل خود از خوابگاه می باشند به اطلاع می رساند.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر