نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه شماره 2 تحویل وسایل خوابگاه دانشگاه جیرفت
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین آرزوی سلامتی برای شما دانشجویان عزیز، با توجه درخواست های مکرر بسیاری از دانشجویان و همچنین نظر مساعد مسئولان دانشگاه بدلیل مشکالت تردد در ماه مبارک رمضان و همچنین به دلیل شرایط موجود در کشور تخلیه وسایل دانشجویان تا روز شنبه مورخ 99/03/11 از برنامه کاری امور خوابگاهها خارج گردید و وسایل دانشجویان در داخل اتاق آنها باقی می ماند،
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر