نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه نحوه حضور دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی اجرای پایان نامه در دانشگاه جیرفت
به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی اجرای پایان نامه در فضاهای آزمایشگاهی، کارگاهی و مزرعه ای دانشگاه در نیسمال اول سال تحصیلی 1400-1399می رساند که نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و ثبت درخواست در سامانه گلستان اقدام نمایند.

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی اجرای پایان نامه در فضاهای آزمایشگاهی، کارگاهی و مزرعه ای دانشگاه  در نیسمال اول سال تحصیلی 1400-1399می رساند که نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و ثبت درخواست در سامانه گلستان اقدام نمایند.

 جهت دانلود فرهم بر روی لینک های زیر کلیک نمایید 
 
 
 
 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر