نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
تمدید مهلت ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 تا 25 دی ماه 99
تمدید مهلت ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 تا 25دیماه 99 (مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید است)
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر