نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه اجرای "طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در دانشگاه جیرفت"
به استناد بخشنامه شماره 374899 مورخ 27 آبانماه99 سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 184548/و تاریخ 28 آبانماه 99 مقام عالی وزارت، از اول آذرماه و با اغاز اجرای "طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور" همه فعالیتهای آموزشی دانشگاه به مدت 2 هفته به صورت کاملاً مجازی برگزار خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، رئیس دانشگاه گفت: در مدت اجرای این طرح نحوه حضور استادان و کارکنان این دانشگاه در محل کار خود همانند سایر کارکنان دولت خواهد بود.

دکتر مختاری در مورد جزییات تعطیلی دوهفته ای و نحوه ادامه فعالیت های ضروری آموزشی و اداری دانشگاه افزود: در این ایام کلیه فعالیت های آموزشی همانند گذشته به صورت مجازی ادامه خواهد یافت و پشتیبانی از سامانه های آموزش الکترونیکی از طریق دورکاری انجام می‌گیرد.

وی افزود: حضور کارکنان بخش‌های حفاظت فیزیکی و نگهداری از تاسیسات در محل کار الزامی بوده و در شرایط اضطرار حضور حداقلی کارکنان (برای پشتیبانی آموزش های مجازی)  با رضایت کارمند واحد مربوطه و رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی در محل کار بلامانع است.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر