نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
انتخاب محمد توکلی دبیر انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه جیرفت به عنوان بازرس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست کشور
طی انتخاباتی که با حضور دبیران انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست کشور و کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد محمد توکلی به مدت یکسال بعنوان بازرس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست کشور انتخاب شد.

کسب این موفقیت را به جناب آقای محمد توکلی و جامعه دانشگاهی جیرفت تبریک عرض نموده و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی، مدیریت فرهنگی و اجتماعی و کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه جیرفت

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر