نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه شروع ثبت نام وام دانشجویی نیم سال دوم 1400-1399
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، ثبت نام وام های دانشجویی از تاریخ 21 بهمن ماه می باشد
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر