نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
"آغاز ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400"
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت ثبت نام وام های دانشجویی به اطلاعیه وام های دانشجویی 1401-1400 مندرج در سایت دانشگاه مراجعه و در صورت تمایل نسبت به ثبت نام اقدام نمائید.
 
*نام
ایمیل
*نظر